Incentivereizen

117nyvwub

Een incentivereis is een beloning voor de getoonde inzet. Ook kunt u met een incentivereis uw medewerkers of klanten motiveren. Een reis blijft jaren in de herinnering van uw medewerkers voortleven. Medewerkers zullen vrienden en kennissen vertellen over deze geweldige incentivereis. Hierdoor zal uw bedrijf in positief daglicht staan.

Door het maken van een incentivereis reis je samen en beleef je gezamenlijk allerlei leuke dingen. Dit zal leiden tot hechtere team, loyale klanten, loyale medewerkers en een positieve werksfeer, er zal actief kennis en ervaringen met elkaar gedeeld worden. Uiteindelijk zal dit leiden tot hogere omzetten.

Twinxx Bv  kan u met dit evenement helpen! Wie voor Twinxx BV kiest, kiest voor een verzorgd en creatief concept, geen standaard reis. Enthousiaste klanten en gemotiveerde medewerkers die u op handen dragen na een heerlijk reisje. Dát is een geslaagde incentive.
U roept maar een locatie en wij zorgen voor een onvergetelijk avontuur, geheel afgestemd op uw wensen en ideeën. De organisatie van een incentivereis is geen sinecure. Het inzetten van een incentivereis ter motivatie-, harmonisatie- of beloning van uw medewerkers of relaties is immers een investering in de toekomst.

Aan de basis van uw incentivereis moet dan ook een goed doordachte campagne ten grondslag liggen. Onze jarenlange ervaring en de uitgebreide contacten met enerzijds leveranciers als luchtvaartmaatschappijen en hotels, en anderzijds reisorganisaties en lokale travel agencies, stellen ons perfect in staat om op de wensen van uw doelgroep te anticiperen.